آرشیو اخبار

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب به پایان رسید : مشاهده خبر
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


دومین روز از چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب : مشاهده خبر
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح دارکوب


بوت کمپ با هدف آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویس طرح دارکوب، جهت آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
سه شنبه, 26 شهریور 98

جایگاه اسکرچ در دنیای کدنویسی کودک


تا کنون 45.735.481 نفر کاربر در سایت اسکرچ ثبت نام کرده اند. : مشاهده خبر
پنجشنبه, 21 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
دوشنبه, 18 شهریور 98

سومین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
چهارشنبه, 13 شهریور 98

اولین روز از سومین بوت کمپ دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان


اولین روز از سومین بوت کمپ طرح دارکوب : مشاهده خبر
چهارشنبه, 13 شهریور 98

سومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب؛


اولین روز از سومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب برکزار شد : مشاهده خبر
سه شنبه, 12 شهریور 98

سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح دارکوب


سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح دارکوب مختص به مربیان مراکز آزاد : مشاهده خبر
دوشنبه, 11 شهریور 98

اجرای طرح کدنویسی برای کودکان و نوجوانان دارکوب با نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


طرح توانمندسازی و آموزش کدنویسی برای کودکان و نوجوانان 8 تا 16 ساله امضا شد : مشاهده خبر
چهارشنبه, 30 مرداد 98